Wszędzie szukam tego, co łączy

proponuję rozwiązania

Walczę z niesprawiedliwością

 

Drodzy Młodzi

- 15-latkowe, 16-latkowe, 17-latkowie i starsi,

wkrótce wybory - bierzcie sprawy w swoje ręce
kandydujcie - walczcie o Polskę
 

Przyszłość zaczyna się dziś

  • Wstępujcie do partii politycznych lub załóżcie swoją
  • Działajcie w stowarzyszeniach i w fundacjach lub sami je załóżcie
  • Zakładajcie swoje firmy i nawiązujcie kontakty międzynarodowe
  • Bądźcie dobrymi ludźmi, bo dobro samo w sobie ma wartość - bez liczenia na to, że kiedykolwiek powróci
  • Wierni ideałom nawet gdyby wszyscy zwątpili
  • Otwarci na świat i odważni do postawienia pierwszego kroku w stronę drugiego człowieka
  • Działając - zarażajcie inne osoby swoimi ideałami i czyńcie swoimi przyjaciółmi
  • Aktywność obywatelska oraz zainteresowanie swoim środowiskiem i krajem to najlepsze co możemy sobie wzajemnie ofiarować.